Zmiany Taryf - Konta firmowe i Konta rolnicze


- Zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Przedsiebiorców
- [Błąd odczytu]Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Przedsiebiorcówod 01.07.2016 r.
- Taryfa - załącznik nr 2 od 01.07.2016 r.
- Taryfa - załącznik nr 3 od 01.07.2016 r.

Zapisy nowych Taryf w części dotyczącej Konta będą obowiązywały Konta firmowe i rolnicze od dnia 1 lipca 2016 r.

Zasady odmowy przyjęcia zmian i uprawnienia Posiadacza określa Regulamin.
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.