Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
Zmiana Taryfy Prowizji i Opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej
Konta osobiste i Konta oszczędnościowe

- Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Klientów indywidualnych od 11.08.2018 r.
- Wykaz zmian Taryfy Prowizji i Opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Klientów indywidualnych

Zapisy nowych Taryf w części dotyczącej Konta będą obowiązywały Konta osobiste i oszczędnościowe dla osób fizycznych:
- dla Umów zawartych od dnia 11 sierpnia 2018 r. - od dnia zawarcia Umowy,
- dla Umów zawartych do dnia 10 sierpnia 2018 r. - nowa Taryfa obowiązuje od 11 października 2018r.

W zakresie kredytów nowa Taryfa będzie dotyczyć nowych umów zawartych od 11.08.2018 r. oraz aneksowanych.

Zasady odmowy przyjęcia zmian i uprawnienia Posiadacza określa Regulamin.
Konta firmowe i Konta rolnicze
dotyczy Umów Kont firmowych i rolniczych zawartych od dnia 3 czerwca 2015 r. oraz rachunków, których Umowy zostały zawarte
przed dniem 3 czerwca 2015 r. aneksowanych ze zmianą obowiązującej Taryfy na Taryfę dla Firm.

- Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Firm od 11.08.2018 r.
- Wykaz zmian Taryfy Prowizji i Opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Firm


Zapisy nowych Taryf w części dotyczącej kont firmowych oraz Kont rolniczych będą obowiązywały:
- dla Umów zawartych od dnia 11 sierpnia 2018 r. - od dnia zawarcia Umowy,
- dla Umów zawartych do dnia 10 sierpnia 2018 r. - nowa Taryfa obowiązuje po upływie 14 dni licząc od dnia 11.08.2018 r.

W zakresie kredytów nowa Taryfa będzie dotyczyć nowych umów zawartych od 11.08.2018 r. oraz aneksowanych.

Zasady odmowy przyjęcia zmian i uprawnienia Posiadacza określa Regulamin.
Konta firmowe i Konta rolnicze
dotyczy Umów Kont firmowych i rolniczych zawartych do dnia 2 czerwca 2015 r. o ile po 2 czerwca 2015 r. nie został podpisany aneks ze zmianą obowiązującej Taryfy na Taryfę dla Firm.

- Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Przedsiębiorców od 11.08.2018 r.
- Wykaz zmian Taryfy Prowizji i Opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Przedsiębiorców
- Załącznik nr 2 (Kredyty w rachunku) - od 11.08.2018 r.
- Załącznik nr 3 (Kredyty i pożyczki) - od 11.08.2018 r.


Zapisy nowych Taryf w części dotyczącej Kont firmowych oraz Kont rolniczych będą obowiązywały:
- dla Umów zawartych od dnia 11 sierpnia 2018 r. - od dnia zawarcia Umowy,
- dla Umów zawartych do dnia 10 sierpnia 2018 r. - nowa Taryfa obowiązuje po upływie 14 dni licząc od dnia 11.08.2018 r.

W zakresie kredytów nowa Taryfa będzie dotyczyć nowych umów zawartych od 11.08.2018 r. oraz aneksowanych.

Zasady odmowy przyjęcia zmian i uprawnienia Posiadacza określa Regulamin.
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
infolinia
+48 618 512 551
sms
+48 661 002 211

neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.