Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
Zmiana Taryfy Prowizji i Opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej
Konta osobiste i Konta oszczędnościowe

- Wykaz zmian Taryfy Prowizji i Opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Klientów indywidualnych
- Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Klientów indywidualnych od 01.02.2018 r.

Zapisy nowych Taryf w części dotyczącej Konta będą obowiązywały Konta osobiste i oszczędnościowe dla osób fizycznych:
- dla Umów zawartych od dnia 1 lutego 2018 r. - od dnia zawarcia Umowy,
- dla Umów zawartych do dnia 31 stycznia 2018 r. nowa Taryfa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.

Zasady odmowy przyjęcia zmian i uprawnienia Posiadacza określa Regulamin.
Konta firmowe i Konta rolnicze
dotyczy Umów Kont firmowych i rolniczych zawartych od dnia 3 czerwca 2015 r. oraz rachunków, których Umowy zostały zawarte
przed dniem 3 czerwca 2015 r. aneksowanych ze zmianą obowiązującej Taryfy na Taryfę dla Firm.

- Wykaz zmian Taryfy Prowizji i Opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Firm
- Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Firm od 01.02.2018 r.


Zapisy nowych Taryf w części dotyczącej kont firmowych oraz Kont rolniczych będą obowiązywały od dnia wejścia w życie Taryfy.


Zasady odmowy przyjęcia zmian i uprawnienia Posiadacza określa Regulamin.
Konta firmowe i Konta rolnicze
dotyczy Umów Kont firmowych i rolniczych zawartych do dnia 2 czerwca 2015 r. o ile po 2 czerwca 2015 r. nie został podpisany aneks ze zmianą obowiązującej Taryfy na Taryfę dla Firm.
Kontakt
infolinia
+48 618 512 551
sms
+48 661 002 211

neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.
Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej