Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
Zmiana Regulaminów otwierania i prowadzenia Kont
Konta osobiste i Konta oszczędnościowe

Uprzejmie informujemy, że neoBANK z dniem 01 marca 2016 roku wprowadza zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta osobistego.

Zmiany w Regulaminie mają przede wszystkim na celu dostosowanie zapisów Regulaminu do zmiany przepisów prawa wprowadzonych ustawą z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830) i polegają na zmianie stopy oprocentowania wymagalnej kwoty należności z tytułu przekroczenia dostępnych środków. Ponadto do Regulaminu zostaną wprowadzone zmiany o charakterze porządkowym lub redakcyjnym.

Wykaz zmian:
- Regulamin otwierania i prowadzenia Konta osobistego od 01.01.2016 r.
- Regulaminu otwierania i prowadzenia Konta oszczędnościowego od 01.01.2016 r.

Tekst jednolity Regulaminów:
- Regulamin otwierania i prowadzenia Konta osobistego od 01.01.2016 r.
- Regulaminu otwierania i prowadzenia Konta oszczędnościowego od 01.01.2016 r.

W przypadku Kont osobistych i oszczędnościowych dla osób fizycznych, zapisy nowych Regulaminów będą dotyczyły:
- nowo zawartych Umów - od dnia 1 stycznia 2016 r,
- Umów zawartych do dnia 31 grudnia 2015 r. - od dnia 1 marca 2016 r.


Zasady odmowy przyjęcia zmian i uprawnienia Posiadacza określa Regulamin.
Konta firmowe i Konta rolnicze

Uprzejmie informujemy, że neoBANK z dniem 01 stycznia 2016 roku wprowadza zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta firmowego.

Zmiany w Regulaminie mają przede wszystkim na celu dostosowanie zapisów Regulaminu do zmiany przepisów prawa wprowadzonych ustawą z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830) i polegają na zmianie stopy oprocentowania niedopuszczalnego salda debetowego. Ponadto do Regulaminu zostaną wprowadzone zmiany o charakterze porządkowym lub redakcyjnym.
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
infolinia
+48 618 512 551
sms
+48 661 002 211

neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.