Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
Kredyt
na wynajem
do 300 m-cy
okres spłaty
Na zakup nieruchomości przeznaczonej na wynajem
 • finansowanie inwestycji w nieruchomości przeznaczonych na wynajem, w tym:
 • zakup, budowa, remont nieruchomości mieszkalno - usługowych
 • finansowanie kamienic czynszowych
 • nabycie lokali handlowych, usługowych, w tym również udziałów w nieruchomościach komercyjnych
 • długi okres spłaty nawet do 300 miesięcy
 • udział własny minimum
 • 20% - dla kredytów finansujących nieruchomości mieszkalne
 • 25% - dla kredytów finansujących nieruchomości komercyjne
 • możliwość karencji w spłacie kapitału nawet do 60 miesięcy
 • bez dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem kredytu
 • termin spłaty dopasowany do indywidualnych potrzeb i możliwości
 • dogodna forma spłaty - raty stałe lub malejące

Zalety kredytu

Dodatkowe
informacje
 • kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej
 • wypłata środków jednorazowo lub w transzach
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 8,17% przy następujących założeniach:
 • oprocentowanie nominalne w skali roku 7,20% (stopa zmienna),
 • całkowity koszt kredytu 376 176,78 zł (obejmujący odsetki 356 123,78 zł, prowizję 20 000,00 zł, koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczeń 53,00 zł),
 • do uzyskania kredytu niezbędne będzie poniesienie dodatkowych kosztów, które nie wchodzą w skład całkowitego kosztu kredytu, związanych z:
 • zawarciem umowy zabezpieczenia przedmiotu, na którym będzie ustanowiona hipoteka. Koszt ten zależny będzie od wysokości składki ubezpieczeniowej stosowanej przez zakład ubezpieczeniowy wybrany przez kredytobiorcę oraz od okresu spłaty kredytu,
 • wyceną przedmiotu, na którym ustanowiona będzie hipoteka. Wysokość tych kosztów zależna będzie od wysokości wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego wybranego przez kredytobiorcę,
 • opłata sądowa z tytułu wpisu hipoteki do księgi wieczystej w wysokości 200,00 zł,
 • całkowita kwota kredytu 400 000,00 zł,
 • okres kredytowania 240 miesięcy,
 • całkowita kwota do zapłaty 776 176,78 zł (stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu),
 • umowa o kredyt będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej umowy hipoteką,
 • spłata w 240 miesięcznych równych ratach kapitałowo - odsetkowych w wysokości 3 150,51 zł,
 • Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy oprocentowania w wysokości odpowiadającej stopie referencyjnej NBP i marży Banku. W okresie kredytowanie może nastąpić zmiana wysokości stopy oprocentowania kredytu w wyniku zmiany stopy referencyjnej NBP lub marży Banku na warunkach określonych w umowie.
(stan na 08.06.2020r.)
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta.
Jak uzyskać Kredyt?
1
Wizyta w Placówce
W celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobie uzyskania kredytu zapraszamy do dowolnej Placówki neoBANKU.


ZNAJDŹ NAJBLIŻSZĄ PLACÓWKĘ
Dokumenty do Pobrania
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.