Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
Kredyt mieszkaniowy
min. 20%
wkład własny
do 300 m-cy
okres spłaty
Na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
 • finansowanie przedsięwzięć związanych z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych
 • długi okres spłaty nawet do 300 miesięcy
 • udział własny minimum 20%
 • możliwość karencji w spłacie kapitału nawet do 24 miesięcy
 • bez dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem kredytu
 • termin spłaty dopasowany do indywidualnych potrzeb i możliwości
 • dogodna forma spłaty - raty stałe lub malejące

Zalety kredytu

Dodatkowe
informacje
 • kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej
 • wypłata środków jednorazowo lub w transzach
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 11,11% przy następujących założeniach:
 • oprocentowanie nominalne w skali roku 9,9% (stopa zmienna),
 • całkowity koszt kredytu 544 772,85 zł (obejmujący odsetki 529 219,85 zł, prowizję 15 500,00 zł, koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczeń 53,00 zł),
 • do uzyskania kredytu niezbędne będzie poniesienie dodatkowych kosztów, które nie wchodzą w skład całkowitego kosztu kredytu, związanych z:
 • zawarciem umowy ubezpieczenia przedmiotu, na którym będzie ustanowiona hipoteka. Koszt ten zależny będzie od wysokości składki ubezpieczeniowej stosowanej przez zakład ubezpieczeniowy wybrany przez kredytobiorcę oraz od okresu spłaty kredytu,
 • wyceną przedmiotu , na którym ustanowiona będzie hipoteka. Wysokość tych kosztów zależna będzie od wysokości wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego wybranego przez kredytobiorcę,
 • opłata sądowa z tytułu wpisu hipoteki do księgi wieczystej w wysokości 200,00 zł,
 • całkowita kwota kredytu 310 000,00 zł
 • okres kredytowania 300 miesięcy,
 • całkowita kwota do zapłaty 854 772,85 zł (stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu),
 • umowa o kredyt będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej umowy hipoteką,
 • spłata w 300 miesięcznych równych ratach kapitałowo - odsetkowych w wysokości 2 797,39 zł
 • Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy oprocentowania w wysokości odpowiadającej stopie referencyjnej NBP i marży Banku. W okresie kredytowanie może nastąpić zmiana wysokości stopy oprocentowania kredytu w wyniku zmiany stopy referencyjnej NBP lub marży Banku na warunkach określonych w umowie.
(stan na 27.03.2018r.)
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta.
Jak uzyskać Kredyt?
1
Wizyta w Placówce
W celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobie uzyskania kredytu zapraszamy do dowolnej Placówki neoBANKU.


ZNAJDŹ NAJBLIŻSZĄ PLACÓWKĘ
Dokumenty do Pobrania
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
infolinia
+48 618 512 551
sms
+48 661 002 211

neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.