Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
Kredyt konsolidacyjny
do 300 m-cy
okres spłaty
Zamiana wszystkich dotychczasowych rat na jedną
 • zamiana wszystkich dotychczasowych rat na jedną
 • długi okres spłaty nawet do 300 miesięcy
 • możliwość karencji w spłacie kapitału nawet do 24 miesięcy
 • bez dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem kredytu
 • termin spłaty dopasowany do indywidualnych potrzeb i możliwości
 • dogodna forma spłaty - raty stałe lub malejące

Zalety kredytu

Dodatkowe
informacje
 • kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej
 • wypłata środków jednorazowo lub w transzach
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 11,19% przy następujących założeniach:
 • oprocentowanie nominalne w skali roku 9,9% (stopa zmienna),
 • całkowity koszt kredytu 1 270 577,03 zł (obejmujący odsetki 1 223 490,03 zł, prowizję 47 000,00 zł, koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczeń 87,00 zł),
 • do uzyskania kredytu niezbędne będzie poniesienie dodatkowych kosztów, które nie wchodzą w skład całkowitego kosztu kredytu, związanych z:
 • zawarciem umowy ubezpieczenia przedmiotu, na którym będzie ustanowiona hipoteka. Koszt ten zależny będzie od wysokości składki ubezpieczeniowej stosowanej przez zakład ubezpieczeniowy wybrany przez kredytobiorcę oraz od okresu spłaty kredytu,
 • wyceną przedmiotu , na którym ustanowiona będzie hipoteka. Wysokość tych kosztów zależna będzie od wysokości wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego wybranego przez kredytobiorcę,
 • opłata sądowa z tytułu wpisu hipoteki do księgi wieczystej w wysokości 200,00 zł,
 • całkowita kwota kredytu 940 000,00 zł.
 • okres kredytowania 240 miesięcy,
 • całkowita kwota do zapłaty 2 210 577,03 zł (stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu),
 • umowa o kredyt będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej umowy hipoteką,
 • spłata w 240 miesięcznych równych ratach kapitałowo - odsetkowych w wysokości 9 014,54 zł,
 • Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy oprocentowania w wysokości odpowiadającej stopie referencyjnej NBP i marży Banku. W okresie kredytowanie może nastąpić zmiana wysokości stopy oprocentowania kredytu w wyniku zmiany stopy referencyjnej NBP lub marży Banku na warunkach określonych w umowie.
(stan na 20.07.2017r.)
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta.
Jak uzyskać Kredyt?
1
Wizyta w Placówce
W celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobie uzyskania kredytu zapraszamy do dowolnej Placówki neoBANKU.


ZNAJDŹ NAJBLIŻSZĄ PLACÓWKĘ
Dokumenty do Pobrania
Kontakt
infolinia
+48 618 512 551
sms
+48 661 002 211

neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.
Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej