neoLOKATA ZYSK 12M
1,80%
Okres oszczędzania
12 m-cy
Oprocentowanie
1,80%
Kwota minimalna
1000
Kwota maksymalna
1 mln
Prezentowana oferta dotyczy lokat otwieranych od 05.12.2018r.
> Dla Nowych Środków*
> Możliwość natychmiastowego przelania środków za pośrednictwem systemów BlueCash lub Express Elixir
> Zabezpieczenie środków przez BFG
> Dowolna liczba lokat
> Kapitalizacja na koniec okresu
> Stała stopa procentowa
> Po zerwaniu oprocentowanie równe 0.05%
> Obsługa lokaty przez bankowość elektroniczną neoBANK24
*Nowe środki należy rozumieć jako nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 3 grudnia 2018 roku na rachunkach osobistych, oszczędnościowych lub rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, których Klient jest Posiadaczem, prowadzonych w neoBANKU. Do określenia aktualnego salda Posiadacza, na podstawie którego następuje ustalenie nadwyżki środków, nie bierze się pod uwagę zgromadzonych środków w ramach terminowych lokat oszczędnościowych otwieranych w ramach niniejszej oferty, których umowy zostały zawarte po dacie na podstawie której następuje określenie nowych środków.

Jak założyć?

1. Zaloguj się do bankowości elektronicznej neoBANK24
Lokata dostępna wyłącznie w bankowości elektronicznej neoBANK24.


W celu określenia kwoty, na którą możesz założyć neoLOKATĘ skontaktuj się z Naszym Konsultantem pod numerem:
+48 61 8 512 551
od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 17:00
z wyłączeniem ustawowych świąt

Dokumenty

Regulamin
Oferty na Nowe Środki

(Pojemność: 138 KB)

Kontakt

infolinia
618 512 551

SMS

661 00 22 11

E-mail

online@neobank.pl
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.