neoLOKATA ZYSK 12M
1,60%
Okres oszczędzania
12 m-cy
Oprocentowanie
1,60%
Kwota minimalna
1000
Kwota maksymalna
1 mln
Prezentowana oferta dotyczy lokat otwieranych od 04.09.2019r.
> Dla Nowych Środków*
> Możliwość natychmiastowego przelania środków za pośrednictwem systemów BlueCash lub Express Elixir
> Zabezpieczenie środków przez BFG
> Dowolna liczba lokat
> Kapitalizacja na koniec okresu
> Stała stopa procentowa
> Po zerwaniu oprocentowanie równe 0.05%
> Obsługa lokaty przez bankowość elektroniczną neoBANK24
*Nowe środki należy rozumieć jako nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 3 marca 2020 roku na rachunkach osobistych, oszczędnościowych lub rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, których Klient jest Posiadaczem, prowadzonych w neoBANKU. Do określenia aktualnego salda Posiadacza, na podstawie którego następuje ustalenie nadwyżki środków, nie bierze się pod uwagę zgromadzonych środków w ramach terminowych lokat oszczędnościowych otwieranych w ramach niniejszej oferty, których umowy zostały zawarte po dacie na podstawie której następuje określenie nowych środków.

Jak założyć?

1. Zaloguj się do bankowości elektronicznej neoBANK24
Lokata dostępna wyłącznie w bankowości elektronicznej neoBANK24.

Dokumenty

Regulamin
Oferty na Nowe Środki

(Pojemność: 138 KB)

Kontakt


E-mail

online@neobank.pl
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.