neoLOKATA ZYSK 3M
6,90%
Okres oszczędzania
3 m-ce
Oprocentowanie
6,90%
Kwota minimalna
1000
Kwota maksymalna
1 mln
Prezentowane oprocentowanie obowiązuje od dnia 27.09.2022 r.

> Oferta dostępna od 27.09.2022 r.
> Dla Nowych Środków*
> Lokata dostępna wyłącznie w bankowości elektronicznej neoBANK24
> Możliwość natychmiastowego przelania środków za pośrednictwem systemów BlueCash lub Express Elixir
> Zabezpieczenie środków przez BFG
> Dowolna liczba lokat
> Kapitalizacja na koniec okresu
> Stała stopa procentowa
> Po zerwaniu oprocentowanie równe 0.00%
*Nowe środki należy rozumieć jako nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 24.07.2022 r. na rachunkach osobistych, oszczędnościowych lub rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, których Klient jest Posiadaczem, prowadzonych w neoBANKU. Do określenia aktualnego salda Posiadacza, na podstawie którego następuje ustalenie nadwyżki środków, nie bierze się pod uwagę zgromadzonych środków w ramach terminowych lokat oszczędnościowych otwieranych w ramach niniejszej oferty, których umowy zostały zawarte po dacie na podstawie której następuje określenie nowych środków. Prezentowana data wyliczania Nowych Środków obowiązuje od dnia 25.07.2022 r.

Jak założyć?

1. Zaloguj się do bankowości elektronicznej neoBANK24
Lokata dostępna wyłącznie w bankowości elektronicznej neoBANK24.

Dokumenty

Regulamin
Oferty na Nowe Środki

(Pojemność: 138 KB)

Kontakt


E-mail

online@neobank.pl
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.