neoLOKATA ZYSK
2,50%
Okres oszczędzania
3 m-ce
Oprocentowanie
2,50%
Kwota minimalna
1000
Kwota maksymalna
1 mln
Prezentowana oferta dotyczy lokat otwieranych od 15.12.2017r.
> dla Nowych Środków*
> możliwość przelania środków szybkim przelewem BlueCash lub Express Elixir
> Zabezpieczenie środków przez BFG
> Dowolna liczba lokat
> Kapitalizacja na koniec okresu
> Stała stopa procentowa
> Po zerwaniu oprocentowanie równe 0.05%
> Obsługa lokaty przez neoBANK24
*Nowe środki należy rozumieć jako nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 10 grudnia 2017 roku na rachunkach osobistych, oszczędnościowych lub rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, których Klient jest Posiadaczem, prowadzonych w neoBANKU. Do określenia aktualnego salda Posiadacza, na podstawie którego następuje ustalenie nadwyżki środków, nie bierze się pod uwagę zgromadzonych środków w ramach terminowych lokat oszczędnościowych otwieranych w ramach niniejszej oferty, których umowy zostały zawarte po dacie na podstawie której następuje określenie nowych środków.

Jak założyć?

1. Zaloguj się do neoBANK24
Lokata dostępna wyłącznie w neoBANK24.


W celu określenia kwoty, na którą możesz założyć neoLOKATĘ skontaktuj się z Naszym Konsultantem pod numerem:
+48 61 8 512 551
od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 18:00
z wyłączeniem ustawowych świąt

Dokumenty

Tabela depozytowa
(Pojemność: 914 KB)
Regulamin
Oferty na Nowe Środki

(Pojemność: 138 KB)

Kontakt

infolinia
618 512 551

SMS

661 00 22 11

E-mail

online@neobank.pl
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.

Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej