Zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz handlowych, w tym użycie urządzeń telekomunikacyjnych przez neoBANK

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grochowe Łąki 4, 61-752 Poznań, zwanego dalej "neoBANKIEM", będący administratorem danych, moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, w celu marketingu i promocji produktów oraz usług oferowanych przez neoBANK. Marketing oraz promocja usług własnych może być prowadzona za pośrednictwem poczty na adres korespondencji lub drogą telefoniczną na wskazany we wniosku numer telefonu kontaktowego. Potwierdzam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższej zgody jak również o możliwości odwołania zgody w każdym czasie w takiej samej formie w jakiej zgoda została udzielona. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grochowe Łąki 4, 61-752 Poznań, zwanego dalej "neoBANKIEM", będący administratorem danych, wskazanych w treści wniosku danych w postaci adresu mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego., w celu przesyłania na wskazane dane kontaktowe informacji handlowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez neoBANK w postaci wiadomości elektronicznej oraz wiadomości SMS/MMS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Potwierdzam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do moich danych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższej zgody jak również o możliwości odwołania zgody w każdym czasie w takiej samej formie w jakiej zgoda została udzielona. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

Zgoda na wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grochowe Łąki 4, 61-752 Poznań, zwanego dalej "neoBANKIEM", będący administratorem danych, automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych np. telefon, komputer, dla celów marketingu bezpośredniego przez Wielkopolski Bank Spółdzielczy, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami). Potwierdzam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do moich danych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższej zgody jak również o możliwości odwołania zgody w każdym czasie w takiej samej formie w jakiej zgoda została udzielona. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

Kontakt

infolinia
618 512 551

SMS

661 00 22 11

E-mail

online@neobank.pl
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.

Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej