Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez neoBANK moich danych osobowych, w celu marketingu i promocji produktów oraz usług oferowanych przez neoBANK. Marketing oraz promocja usług własnych może być prowadzona za pośrednictwem poczty na wskazany we wniosku adres do korespondencji lub drogą telefoniczną na wskazany we wniosku numer telefonu kontaktowego. Zgoda ta obejmuje również przetwarzanie danych osobowych Klienta w przyszłości pod warunkiem, iż nie zmieni się cel przetwarzania.

Jednocześnie wyrażam zgodę na
przesyłanie informacji handlowych dot. usług i produktów oferowanych przez neoBANK za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany we wniosku adres email, za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS na wskazany we wniosku numer telefonu kontaktowego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Jednocześnie wyrażam zgodę na
wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu, zgodnie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zmianami).

Kontakt

infolinia
618 512 551

SMS

661 00 22 11

E-mail

online@neobank.pl
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.

Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej